Fundacja Akademia Patriotów to organizacja zrzeszająca ludzi, którzy rozumieją jak ważny jest we współczesnym świecie patriotyzm oraz wolność gospodarcza, będąca jego nieodłączny elementem.

 

Dlatego propagujemy tradycyjne wartości, ale również niskie podatki i prawo do dysponowania owocami naszej pracy.

 

Od początku głównym celem działalności Fundacji było stworzenie płaszczyzny umożliwiającej zbliżenie się różnych środowisk patriotycznych, wolnościowych

i konserwatywnych. Płaszczyzny pozwalającej na swobodną wymianę doświadczeń i myśli.

 

Nasza 2-letnia aktywność obejmuje:

 

  • Organizację spotkań ze znanymi i cenionymi publicystami, naukowcami i politykami.
  • Prowadzenie debat i konferencji.
  • Coroczne nagradzanie wybitnych osób, propagujących wolność gospodarczą w Polsce Nagrodą im. Frederica Bastiata.
  • Działalność wydawniczą.
  • Rozpowszechnianie wiedzy historycznej poprzez upamiętnianie ważnych dla naszego narodu rocznic.

Copyright Akademia Patriotów 2017 ©